domingo, 19 de março de 2017

Per Esperanto!Vi ne povus kompreni ke miaj unuaj vortoj sin ne turnas al S-ro Emile CHRISTOPHE, la fama franca radiesteza serĉisto kiu nun plubikigas esperantan tradukon de sia unua libro: “Tu seras sourcier!”, (“Estu radiesteza serĉisto!”), kaj kiu ebligis la aperon de la unua numero de tiu gazeteto.

Agrable legebla, facile komprenebla, tiu grandvalora verko kiun ĉiuj povas legi, kia ajn estas iliaj kapabloj kaj sciencaj konoj, klare raportas pri la eblaj aplikoj de RADIESTEZO en ĉiuj fakoj.

Kiu ne aŭdis pri RADIESTEZO, la aŭto percepti per la pendolo aŭ la vergeto, la radiadojn eliĝantajn el la estuloj kaj estaĵoj? Tion Emile CHRISTOPHE, kies verko ricevis arĝentan medalon en Junio 1934, de la Nacia (Franca) Societo por Kuraĝigo al Bono prezentas per metodo kiel eble plej simpla, deviganta la konon de neniu speciala scienco kiun la plejmulto ne povas akiri. Li neniun malkuraĝigas, ĉar li ja scias, pro sperto, ke persisti oni devas en tiu radiesteza fako. Li sciigas al ni ke 80% el la homoj posedas tiun mirindan perceptokapablon, tiun sesan senton, kiu permesas uzi la vergeton kaj la pendolon. Kiu provos?

Multaj. Sed, mi opinias: ne nur por kaj pro propra intereso, sed ankaŭ por la plibonigo de la Homaro. Ĉu ni ne povas opinii ke la celoj de ESPERANTO kaj de RADIESTEZO estas iomete similaj? Jes, kompreneble.

Tiu nobla celo, inda je ĉiuj neprofitamaj radiestezistoj, estos baldaŭ, parte, efektivigita en multaj landoj, dank’al “NIA KARA LINGVO”. Tiu traduko estas por ni, esperantistoj, tre grava, ĉar ĝi pruvas unufoje ankoraŭ al la spektikuloj ke vivas “NIA AFERO”; Esperanto ne estas mortinta kaj ne intencas morti...

Kaj nun, pri nia gazeteto: mi petas ĉiujn samideanojn (radiestezistojn aŭ ne – mi eĉ ne estas sperta kaj lerta radiestezisto) propagande nian revueton.

De Vi, Karaj Legantoj, dependas la estonto de nia gazeto. PROPAGANDU la gazeton kaj precipe legu la klaran kaj klerigan libron de Emile CHRISTOPHE.

Pierre DELAIRE

Direktoro-Fondinto de la gazeto.

Fonto: Radiesteza Gazeto - Internacia Esperantlingva, Organo de la Radiestezitoj kaj Radiestezito-amikoj / 1a jaro / n-o 1a / Oktobro 1937

Nenhum comentário:

Postar um comentário