domingo, 19 de março de 2017

Pereigaj ondojS-ro Paul CROISET, 7, rue de la Ravinelle, Nancy, Francujo, skribas jenon en La Prospection  à distance (Aŭgusto 1937):

“Inter la miloj da spontaneaj radiestezaj okazintaĵoj kiujn mi havis de malpli ol unu jaro, mi nur citos la kvar sekvantajn, tiritajn el du, kaŭzitaj de la pereigaj eliĝoj:

“I – La 4-an de majo 1936, mi sidiĝas en kafejo proksima de la stacidomo de Toul. Preskaŭ tuj mi sentas ke mi troviĝas sub la influo de pereiga radiado kaj mi devas forlasi mian sidlokon por instali min ĉe la alia flanko de la salono. Unu el miaj amikoj, al kiu mi estis rakontinta tiun aventuron, esploreme sciiĝis pri tio: la unua loko kie mi sidis troviĝas supre de la kloaktubo de la domo.”

“II – Iun tagon en la lasta somero, apenaŭ sidanta en Nancy’a restoracio, mi sentas, per malagrabla maniero, ke pereiga radiado efikas kontraŭ mi. Mi ŝovas flanken mian seĝon por meti min ekster ĉia kapto, kaj, ne leviĝanta, nek alloganta rigardon, mi trovas, pernenio en la mano, la pereigan fluegon en ĝia tuta trafluo de la salono; mi trovas alian, paralelan, kelkajn metrojn pli malproksime. Mi sciigas al S-ro L..., la estro, tion kion mi trovis, dirante al li ke tio estas kaŭzita de subteraj fendoj. Li ne aspektas tre konvinkita ĉar li neniam aŭdis pri pereigaj ondoj. Sed, du aŭ tri monatojn poste, li diris al mi ke mi pravas: kaviĝo estis okaziginta la duan pereigan fluegon, kaj sondado farita kun bonŝanco estis konstatiginta la ekziston de la fendo”.

Fonto: Radiesteza Gazeto / Internacia Esperantlingva, Organo de la Radiestezitoj kaj Radiestezito-amikoj / 1a jaro / n-o 1a / Oktobro 1937

-0-0-0-

En nia oktobra numero, ni publikigis du okazintaĵojn de s-ro Paul Croiset, kiuj elmontras la ekziston kaj la persiston de la pereigaj ondoj. Ni citas hodiaŭ la du lastajn kiujn s-ro Croiset publikigis en «La Prospection à distance» (aŭgusto 1937).

III. — La 1-an de oktobro 1936, mi loikiĝas ĉe la tablo de unu el miaj amikoj de Nancy, Ch. B..., en lia domo kien mi venis unuafoje. Tuj, forta perciga radiado efikas al mia dekstra brako kaj, samtempe, al la maldekstra, poste al la maldekstra kruro ankaŭ. Min ne delokante, nu indikas, per nenio en la mano, la lokon de la pereiga fluego. Kelkajn tagojn pli malfrue, mia amiko, kiu estis konsultinta la planojn de sia domo, konstatis ke la kloakotubo pasas malsupre de la loko kiu estis al mi donita. Mi rapide diras ke ne en ĉiuj domoj oni sentas pereigajn eliĝojn super la kloako; tio dependas, mi tion supozas, de la elekto aŭ de la kvalito de la materialo uzata por la konsistigo de la tubo, de la zorgo per kiu oni ekzekutis la laboron, aŭ, ankaŭ, de la difektaĵoj okazintaj en la laborado.

IV. — Mi iras, ia 20-an de Marto 1937, ĉe s-ron X..., unu el miaj radiestezistaj amikoj el Nancy, kiun mi trovas parolanta kun s-ro M..., alia radiestezisto. Mi sidiĝas kaj mi aŭskultas la konversacion. Apenaŭ instalita, mi sentas fortan doloron ĉe la dekstra manradiko; tio estas pereiga eligaĵo kiu montras tiel al mi sian ĉeeston; ĝi estas tre forta tie kie troviĝas la skribotablo de s-ro X.... Tiu-ĉi, surprizata, prezentas sian vergeton; li akiras per ĝi tre malkarecajn movojn; li serĉas la serion kaj trovas tiun de la akvo. «Tio estas, diras li al mi, akvokuvo kiu troviĝas en la kelo. Tio certe ne estas trinkebla akvo, mi respondis. - Ne, lavotaj tukoj trempas en tiu kuvo.» Notinde estas ke, nek s-ro X.... nek s-ro M... estis malsanetigitaj pro tiuj eliĝaĵoj kiuj, pereigaj sub mi, estis senfikaj sub ili... Ni ankaŭ rimarku ke la pereigaj eliĝaĵoj ne ĉiam elvenas de la subgrundo.

La 26-an de aprilo 1937.
Paul Croiset,
7. rue de la Ravinelle
Nancy Francujo

-0-0-0-

S-ro Paul CROISET, 7, rue de la Ravinelle, Nancy, Francujo, skribas jenon en La Prospection à distance (Aŭgusto 1937):

“Inter la miloj da spontaneaj radiestezaj okazintaĵoj kiujn mi havis de malpli ol unu jaro, mi nur citos la kvar sekvantajn, tiritajn el du, kaŭzitaj de la pereigaj eliĝoj:

“I. – La 4-an de majo 1936, mi sidiĝas en kafejo proksima de la stacidomo de Toul. Preskaŭ tuj mi sentas ke mi troviĝas sub la influo de pereiga radiado kaj mi devas forlasi mian sidlokon por instali min ĉe la alia flanko de la salono. Unu el miaj amikoj, al kiu mi estis rakontinta tiun aventuron, esploreme sciiĝis pri tio: la unua loko kie mi sidis troviĝas supre de la kloaktubo de la domo.”

“II. – Iun tagon en la lasta somero, apenaŭ sidanta en Nancy’a restoracio, mi sentas, per malagrabla maniero, ke pereiga radiado efikas kontraŭ mi. Mi ŝovas flanken mian seĝon por meti min ekster ĉia kapto, kaj, ne leviĝanta, nek alloganta rigardon, mi trovas, pernenio en la mano, la pereigan fluegon en ĝia tuta trafluo de la salono; mi trovas alian, paralelan, kelkajn metrojn pli malproksime. Mi sciigas al S-ro L..., la estro, tion kion mi trovis, dirante al li ke tio estas kaŭzita de subteraj fendoj. Li ne aspektas tre konvinkita ĉar li neniam aŭdis pri pereigaj ondoj. Sed, du aŭ tri monatojn poste, li diris al mi ke mi pravas: kaviĝo estis okaziginta la duan pereigan fluegon, kaj sondado farita kun bonŝanco estis konstatiginta la ekziston de la fendo”.

III. — La 1-an de oktobro 1936, mi lokiĝas ĉe la tablo de unu el miaj amikoj de Nancy, Ch. B..., en lia domo kien mi venis unuafoje. Tuj, forta pereiga radiado efikas al mia dekstra brako kaj, samtempe, al la maldekstra, poste al la maldekstra kruro ankaŭ. Min ne delokante, nu indikas, per nenio en la mano, la lokon de la pereiga fluego. Kelkajn tagojn pli malfrue, mia amiko, kiu estis konsultinta la planojn de sia domo, konstatis ke la kloakotubo pasas malsupre de la loko kiu estis al mi donita. Mi rapide diras ke ne en ĉiuj domoj oni sentas pereigajn eliĝojn super la kloako; tio dependas, mi tion supozas, de la elekto aŭ de la kvalito de la materialo uzata por la konsistigo de la tubo, de la zorgo per kiu oni ekzekutis la laboron, aŭ, ankaŭ, de la difektaĵoj okazintaj en la laborado.

IV. — Mi iras, la 20-an de Marto 1937, ĉe s-ron X..., unu el miaj radiestezistaj amikoj el Nancy, kiun mi trovas parolanta kun s-ro M..., alia radiestezisto. Mi sidiĝas kaj mi aŭskultas la konversacion. Apenaŭ instalita, mi sentas fortan doloron ĉe la dekstra manradiko; tio estas pereiga eliĝaĵo kiu montras tiel al mi sian ĉeeston; ĝi estas tre forta tie kie troviĝas la skribotablo de s-ro X.... Tiu-ĉi, surprizata, prezentas sian vergeton; li akiras per ĝi tre malkarecajn movojn; li serĉas la serion kaj trovas tiun de la akvo. «Tio estas, diras li al mi, akvokuvo kiu troviĝas en la kelo. Tio certe ne estas trinkebla akvo, mi respondis. - Ne, lavotaj tukoj trempas en tiu kuvo». Notinde estas ke, nek s-ro X.... nek s-ro M... estis malsanetigitaj pro tiuj eliĝaĵoj kiuj, pereigaj sub mi, estis senefikaj sub ili... Ni ankaŭ rimarku ke la pereigaj eliĝaĵoj ne ĉiam elvenas de la subgrundo.

La 26-an de aprilo 1937.
Paul Croiset,
7. rue de la Ravinelle
Nancy Francujo

Fontoj: Radiesteza Gazeto 1a jaro / n-oj 1a kaj 2a / Oktobro kaj Novembro 1937.

Paul Croiset

Nenhum comentário:

Postar um comentário